Sertifikāts alkoholiskajiem dzērieniem

Ir obligāti jādeklarē visi alkoholiskie dzērieni, kas tiek importēti uz Muitas savienībā uzņemtajām valstīm. Šīs produkcijas ražošanas veidi, kā arī drošuma prasības, atbilstības novērtēšanas metodes un uzglabāšanas noteikumi ir sniegti tehniskajā reglamentā 021/2011. Šis normatīvais akts attiecas uz lielāko daļu apritē izlaižamo pārtikas produktu, tāpēc sertifikātu alkoholam, kas apliecinās pieteiktā dzēriena pienācīgu kvalitāti, var saņemt […]

Sertifikāts rotaļlietām

Uz Krieviju importējamām rotaļlietām ir jāveic Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmā paredzētās kvalitātes pārbaudes. Muitas savienības tehniskajā reglamentā 008/2011, kas regulē standartus saistībā ar rotaļlietām, ir noteiktas prasības attiecībā uz šo izstrādājumu drošumu, atbilstības novērtēšanas noteikumi, iesaiņošanas un marķēšanas metodes, uzglabāšanas veidi u. c. Tādējādi, lai iegūtu atļauju importēt šādu produkciju, uzņēmējam ir jāapliecina rotaļlietu atbilstība […]

Iekārtu sertifikācija

Iekārtas Krievijas un Muitas savienības teritorijā tiek piegādātas pēc tam, kad ir pārbaudīta to ekspluatācijas raksturlielumu atbilstība Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas un Kazahstānas Republikas piemērojamajiem tiesību aktiem. Iekārtu sertifikācija ir Latvijas eksportētājiem obligāta procedūra, kuras rezultātā tiek noformēti sertifikāti un deklarācijas. Tiesiskais regulējums Muitas savienībā ir spēkā četri tehniskie reglamenti, kas nosaka obligātās prasības attiecībā […]

Uztura bagātinātāju sertifikācija

Uztura bagātinātāji ir tā dēvētās bioloģiski aktīvās pārtikas piedevas, kam piemīt dziednieciskas un tonizējošas īpašības. No uztura bagātinātāju kvalitātes ir atkarīga patērētāju veselība, tāpēc pirms šīs produkcijas laišanas apgrozībā obligāti tiek pārbaudīta tās atbilstība importētājvalsts normatīvo aktu prasībām. Uztura bagātinātāju sertifikācija Krievijā un Muitas savienības valstīs tiek veikta saskaņā ar tehnisko reglamentu “Par pārtikas drošību” […]