Iekārtas Krievijas un Muitas savienības teritorijā tiek piegādātas pēc tam, kad ir pārbaudīta to ekspluatācijas raksturlielumu atbilstība Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas un Kazahstānas Republikas piemērojamajiem tiesību aktiem.

Iekārtu sertifikācija ir Latvijas eksportētājiem obligāta procedūra, kuras rezultātā tiek noformēti sertifikāti un deklarācijas.

Tiesiskais regulējums

Muitas savienībā ir spēkā četri tehniskie reglamenti, kas nosaka obligātās prasības attiecībā uz iekārtu ražošanu, ekspluatāciju un realizāciju.

  1. “Par mašīnu un iekārtu drošību” (010/2011) ir galvenais tiesību akts, kas regulē dažādu veidu iekārtu apgrozību. Tajā ir aprakstītas prasības pret iekārtu drošību un pret ar to ražošanu, sagatavošanu palaišanai, pārvadāšanu, pārdošanu un montāžu saistītajiem tehnoloģiskajiem procesiem. Tiem iekārtu veidiem, kas nav iekļauti ТR 010/2011 piemērošanas jomā, tiek piemēroti tehniskie reglamenti 004/2011, 012/2011 un 020/2011.
  2. “Par zemsprieguma iekārtu drošību” (004/2011) stājās spēkā 2013. gada 15. februārī. Attiecas uz iekārtām, kas darbojas ar 75–1500 V līdzstrāvu vai 50–1000 V maiņstrāvu.
  3. “Par sprādzienbīstamā vidē lietojamu iekārtu drošību” (012/2011) prasības ir obligātas iekārtām, kuras darbina vai nedarbina elektroenerģija un kas ir aprīkotas ar īpašiem aizsardzības līdzekļiem pret sprādzienu.
  4. “Tehnisko līdzekļu elektromagnētiskā saderība” (020/2011) Šī dokumenta prasībām ir jāatbilst iekārtām, kas ekspluatācijas procesā rada elektromagnētiskos traucējumus. Turklāt šis tehniskais reglaments tiek piemērots iekārtām, kuru darbību var ietekmēt elektromagnētiskie traucējumi.

Iekārtu sertifikācijas procedūra ir aprakstīta katrā reglamentā.

Kas ir iekārtu sertifikācija un deklarācija

Sertifikācija un deklarācija atšķiras ar to, ka pirmajā gadījumā galvenā atbildība par produkcijas pārbaužu veikšanu gulstas uz sertifikācijas centru.

Lai uzzinātu, kas jāveic katrā konkrētajā gadījumā — iekārtu sertifikācija vai deklarācija —, ir jāiepazīstas ar iepriekš minētajiem tehniskajiem reglamentiem. Katram iekārtu veidam ir izstrādātas vairākas sertifikācijas shēmas. Atbilstības pārbaudi var raksturot šādi:

  • sertifikācijas centrā tiek iesniegti pieteikums un dokumenti, kas apliecina produkcijas drošumu un rūpnieciskās darbības likumību;
  • tiek iesniegti iekārtu paraugi testēšanai;
  • tiek veikta uzņēmuma stāvokļa analīze. Tiek pārbaudīti visi posmi: ražošana, kvalitātes uzraudzība, noliktavu saimniecība, tirdzniecības vietas u. c.;
  • ja uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, tiek pārbaudīts tās stāvoklis;
  • kad ir iegūti dati par iekārtu apmierinošu stāvokli, speciālisti pieņem lēmumu par atbilstības sertifikāta izdošanu;
  • pēc sertifikāta reģistrācijas ražošanu ik gadu pārbauda sertifikācijas centra speciālisti.

Lai paātrinātu iekārtu sertifikāciju un atļaujas dokumentu saņemšas procesu, konsultējieties ar Muitas savienībā reģistrētu sertifikācijas centru.

“Rostest Latvija” ir sertifikācijas centrs, kas saņēmis atļauju veikt sertificēšanu un reģistrēt atbilstības sertifikātus. Sazinieties ar mums, ja jums steidzami nepieciešami dokumenti iekārtu izvešanai uz Krievijas Federāciju un Muitas savienību.