Pirms produkcijas ievešanas Krievijā vai citās Muitas savienības valstīs eksportētājiem ir jāiziet atbilstības pārbaude — sertifikācija.

Preču sertifikācija Krievijā tiek veikta atbilstoši vairākām sistēmām, jo attiecībā uz dažādiem produkcijas veidiem ir spēkā atšķirīgi tiesību akti: valsts standarti un tehniskie reglamenti.

Atbilstības pārbaude GOST R sistēmā

Valsts standarti ir normatīvi, kas nosaka produkcijas ražošanas, realizācijas, uzglabāšanas, iesaiņošanas, transportēšanas un utilizācijas kārtību. Valsts standartu darbības jomā var ietilpt nekustamā īpašuma objekti, iekārtas un pakalpojumi.

GOST R sistēma paredz veikt obligāto un brīvprātīgo sertifikāciju vai produkcijas deklarēšanu. Produkcijas atbilstība valsts standartiem tiek apstiprināta pēc tās testēšanas un ražošanas analīzes. Saskaņā ar sekmīgas pārbaudes rezultātiem tiek izdots sertifikāts vai atbilstības deklarācija.

GOST R sistēmā izdoto dokumentu derīguma termiņš var būt trīs vai pieci gadi vai tik ilgi, kamēr pārbaudītā partija ir pārdošanā.

Sertifikācija KF TR un MS TR sistēmā

Abreviatūras “KF TR” un “MS TR nozīmē “Krievijas Federācijas tehniskie reglamenti” un “Muitas savienības tehniskie reglamenti”. Normatīvi atšķiras ar attiecināšanas teritoriju: pirmie ir spēkā Krievijas Federācijas ietvaros, bet otrie — Muitas savienībā.

Tehniskie reglamenti ir standarti, kas nosaka produkcijas drošuma un tās ražošanas kārtības prasības. Tehniskie reglamenti attiecas uz visiem procesiem, kas ir saistīti ar preču laišanu apgrozībā: iesaiņošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu u. c.

Sertifikācijas sistēma paredz izpildīt tās pašas procedūras, kas tiek veiktas, lai pārbaudītu atbilstību valsts standartiem GOST: normatīvās bāzes un uzņēmuma tehnoloģiskās dokumentācijas izpēti, produkcijas testēšanu, ražošanas stāvokļa analīzi un inspekciju.

Saskaņā ar pārbaudes MS TR sistēmā rezultātiem var izdot sertifikātus un deklarācijas, kuru derīguma termiņš ir trīs vai pieci gadi.

Valsts reģistrācija

Dažos gadījumos preču sertifikācija Krievijā tiek veikta valsts reģistrācijas veidā. Šī procedūra aizstāj sanitāro inspekciju, kas darbojās līdz 2010. gadam.

Valsts reģistrācijai ir pakļauta ar Muitas savienības komisijas 2010. gada maija lēmumu Nr. 299 apstiprinātajā sarakstā ietvertā produkcija. Tie ir daži pārtikas produktu veidi, dzeramais ūdens, kosmētika, cilvēkiem bīstamas vielas un materiāli u. c.

Par valsts reģistrāciju tiek izsniegta apliecība.

Eksporta produkcijas fitosanitārā kontrole

Šī sertifikācijas sistēma paredz uz Krievijas Federāciju vai Muitas savienību eksportējamās augu izcelsmes produkcijas testēšanu. Tiek pārbaudīta patogēno mikroorganismu klātbūtne. Fitosanitārajai kontrolei ir pakļauti rieksti, svaigi augļi, dārzeņi, grieztie ziedi, koksne u. c. Tās produkcijas sarakstu, kam ir jāiziet karantīna, apstiprina Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas un Kazahstānas Republikas muitas komiteja.

Saskaņā ar pārbaudes rezultātiem tiek izdots fitosanitārais sertifikāts, kura derīguma termiņš ir 14 vai 15 dienu.

Krievijas un Muitas savienības sertifikācijas sistēmas ir pakļautas valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem. Sertifikācijas centrs “Rostest Latvija” palīdzēs jums ietaupīt laiku uz partnervalsts tiesiskā regulējuma izpēti un dokumentu vākšanu. Vēršoties pie mums, jūs saņemsit profesionālas konsultācijas, pilnu servisu un kvalificētu palīdzību sertifikātu un deklarāciju iegūšanā.

Mēs pieņemam pieteikumus pa mājaslapā norādītajiem tālruņiem, pa e-pastu un mūsu filiālēs, kas darbojas Latvijā un Krievijā.