Apģērba sertifikāts ir dokuments, kas paredzēts, lai ar savu esību apliecinātu apģērba kvalitāti un tā atbilstību noteiktiem drošības standartiem, kuri ir likumiski izklāstīti dažādos normatīvajos dokumentos.

Apģērbu sertifikācija ir uzskatāma par obligātu, un bez atbilstošu procedūru izpildes kontrolei pakļauto preču ražotājs vai importētājs nav tiesīgs:

 • veikt vieglās rūpniecības izstrādājumu ražošanu, kas nav pretrunā ar likumu;
 • importēt vai eksportēt savu produkciju;
 • realizēt un veikt citas darbības ar savām precēm;
 • izmantot produkciju rūpniecībā, uzņēmumos, komerciālos nolūkos.

Likumiskais pamatojums

Apģērbu sertifikācija ir obligāta procedūra, kas tiek veikta dažādās formās, izmantojot atšķirīgas shēmas un pamatojoties uz dažādiem normatīvajiem dokumentiem atkarībā no sertificējamo preču veida:

 • ugunsdzēsēju apģērbs tiek sertificēts pēc iekšzemes tehniskā reglamenta saskaņā ar federālo likumu Nr. 123 par ugunsdrošību;
 • aizsardzībai paredzēto vieglās rūpniecības izstrādājumu kvalitātes novērtēšana notiek saskaņā ar Muitas savienības tehnisko reglamentu 019/2011 aizsardzības līdzekļiem;
 • bērnu apģērbiem un apaviem ir jāiztur atbilstības apstiprināšanas procedūras saskaņā ar Muitas savienības tehnisko reglamentu 007/2011 bērnu un pusaudžu precēm;
 • lai sertificētu pārējo veidu apģērbus, tiek piemērots Muitas savienības tehniskais reglaments 017/2011 vieglajai rūpniecībai.

Iepriekš minētie dokumenti dažos gadījumos nosaka apģērbu sertificēšanas procedūras izpildi, bet bieži vien likumā ir paredzēta apģērba deklarēšana. Apģērba deklarācijas un sertifikāta galvenā atšķirība ir tā, ka par deklarācijā norādīto informāciju ir atbildīgs pats pieteikuma iesniedzējs, nevis sertifikācijas iestāde.

Apģērbu brīvprātīgā sertificēšana

Līdztekus obligātajiem kvalitātes apliecinājuma dokumentiem ir paredzēta arī iespēja saņemt brīvprātīgo sertifikātu apģērbam. Šis dokuments nav obligāts, taču nodrošina tā īpašniekam vairākas būtiskas priekšrocības, tostarp:

 • palielina patērētāju uzticēšanos;
 • palielina pārdošanas apjoma pieaugumu;
 • sadarbības partneru cieņa;
 • papildu priekšrocība, piedaloties konkursos;

Turklāt apģērbu brīvprātīgajai sertifikācijai ir raksturīgi, ka galveno iezīmi, kurai tiks apliecināta kontrolējamo preču atbilstība, ir tiesīgs izvēlēties pats produkcijas ražotājs vai izplatītājs.

Atļauju saņemšana

Vieglās rūpniecības izstrādājumu deklarēšana un sertificēšana ir sarežģīti procesi, kas sastāv no vairākiem posmiem, kuri visi tiek uzraudzīti valsts līmenī:

 • izstrādājuma koda noteikšana, produkta identifikācija;
 • vēršanās specializētā sertifikācijas centrā;
 • kvalitātes novērtēšanai paredzētās dokumentācijas apkopošana;
 • preces paraugu atlase un testēšana;
 • ražošanas drošības novērtēšana (ja nepieciešams).

Kad nepieciešamās procedūras būs sekmīgi pabeigtas, tiks izsniegts atbilstošs dokuments, ko reģistrē īpašā reģistrā.

Apģērbu sertificēšanas vai deklarēšanas pieteikumu var iesniegt akreditētajā sertifikācijas centrā «Rostest Latvija». Mūsu centra speciālisti nodrošinās kvalitatīvu jums vajadzīgo pakalpojumu klāstu, kā arī sniegs bezmaksas konsultatīvo palīdzību par sertifikācijas jautājumiem.