Krievijas Rūpniecības un tirdzniecības ministrija un Tirdzniecības un rūpniecības palāta ir izstrādājusi grozījumus mašīnbūves rūpniecības produkcijas izcelsmes valsts noteikšanas kārtībā, lai nodrošinātu Krievijas Federācijas valdības 2014. gada 14. jūlija lēmuma Nr. 656 izpildi, ar kuru tiek ieviests aizliegums izmantot dažu veidu minēto produkciju pašvaldību un valsts vajadzībām.

Saskaņā ar jaunajiem papildinājumiem izcelsmes valsts noteikšana būs atkarīga no ražošanas jaudu izvietojuma attiecīgajā valstī.

Turklāt dokumentā ir minēti mašīnbūves rūpniecības produkcijas veidi, kurus nedrīkst izmantot pašvaldību un valsts vajadzībām.

Muitas savienībā izgatavotajai mašīnbūves produkcijai būs vienādi pielaides valsts iepirkumiem nosacījumi neatkarīgi no ražotājvalsts.