2014. gada 28. augustā Eirāzijas Ekonomikas komisijas 22. sanāksmē ar lēmumu Nr. 142 tika apstiprināts Muitas savienības tehnisko reglamentu izstrādes plāns šim un nākamajam, 2015., gadam.

Šogad tiek plānots iesniegt Eirāzijas Ekonomikas komisijai astoņus jaunus reglamentus.

 1. Par bīstamu vielu izmantošanas elektrotehniskajās un radioelektroniskajās ierīcēs noteikumiem. Šī tehniskā reglamenta apspriešana norisinājās šā gada jūnijā.
 2. Par enerģiju patērējošu iekārtu, kas darbojas ar elektrību, energoefektivitāti. Šī tehniskā reglamenta apspriešana norisinājās šā gada jūnijā.
 3. Par lopbarību un lopbarības piedevām.
 4. Par fasēto dzeramo ūdeni. Jau notiek tehniskā reglamenta publiskā apspriešana.
 5. Par putnu gaļu un dažādiem produktiem, kas ir izgatavoti no tās.
 6. Par precēm, kas tiek izmantotas dabas un cilvēku izraisītās katastrofās.
 7. Par precēm, kas tiek izmantotas civilās aizsardzības nodrošināšanā.
 8. Par ugunsdzēsības un ugunsdrošības līdzekļiem.

Sarakstos nav ēku, būvju un celtniecības materiālu tehniskā reglamenta. Tā iesniegšanas datums Eirāzijas Ekonomikas komisijā pagaidām nav zināms un tiks precizēts, kad būs pabeigta tā izstrāde.

2015. gadā tiek plānots izstrādāt piecus reglamentus.

 1. Par pārvadāšanai un lietošanai sagatavotu naftu.
 2. Par pārvadāšanai un lietošanai sagatavotu dabasgāzi.
 3. Par maģistrālajiem cauruļvadiem, kas paredzēti gāzveida un šķidro ogļūdeņražu padevei.
 4. Par materiāliem, kas lietošanas gaitā nonāk saskarē ar pārtikas produktiem.
 5. Par oglēm un to pārstrādes produktiem.

Turklāt tiek plānots veikt grozījumus tehniskajos reglamentos 009/2011, 010/2011, 004/2011, 005/2011, 018/2011, 015/2011, 024/2011, 021/2011, 017/2011, 008/2011, 020/2011 un 007/2011.