Krievijā ir noteikta iestāde, kas īsteno mēbeļu izstrādājumu ražošanas uzraudzību

Pagājušajā nedēļā Krievijā publicēts 2014. gada 15. augusta valdības lēmums Nr. 812, ar kuru ir iecelts «mēbeļu» tehniskā reglamenta 025/2012 prasību izpildes uzraudzības valsts pilnvarotais. Saskaņā ar valdības lēmumu Nr. 812 Krievijas mēbeļu ražotāju un ārvalstu mēbeļu uzņēmumu pārstāvju darbību pārbaudīs «Rospotrebnadzor» (Роспотребнадзор) — šis federālais dienests veic uzraudzības pasākumus pircēju tiesību aizsardzības jomā. Tehniskais reglaments «Par mēbeļu […]

Muitas savienībā notiek jauna tehniskā reglamenta par sašķidrinātajām ogļūdeņražu gāzēm iekšzemes saskaņošana

Eirāzijas Ekonomikas komisijas kolēģija ir nodevusi iekšzemes saskaņošanai jauna tehniskā reglamenta projektu, kurā noteiktas sašķidrināto ogļūdeņražu gāzu drošības prasības. Atgādinām, ka 2013. gada rudenī notika projekta sabiedriskā apspriešana, pēc kuras tika grozīti daži tā noteikumi. Ja saskaņošana būs sekmīga, jaunais Muitas savienības tehniskais reglaments (ТР ТС) tiks ieviests 2015. gadā. Dokuments sauksies «Prasības sašķidrinātajām ogļūdeņražu […]

Pagarināts pārejas periods uz standartu Euro 5

  Ir grozīts galvenais tehniskais reglaments, kas Krievijas Federācijā kontrolē automašīnu izmešu ekoloģisko drošību, — «Par prasībām attiecībā uz (..) automobiļu kaitīgajiem (piesārņojošajiem) izmešiem». Atbilstošais valdības lēmums Nr. 730 pieņemts 2014. gada 30. jūlijā un ir stājies spēkā. Tehniskā reglamenta grozījumus ir ierosinājusi Rūpniecības un tirdzniecības ministrija, un to būtība ir šāda. Līdz 2015. gada 31. decembrim pagarināt normatīva Euro 4 pārejas […]

Muitas savienībā ieviesti trīs jauni tehniskie reglamenti

2014. gada 2. augustā saskaņā ar Muitas savienības komisijas 2011. gada 15. jūlija lēmumu Nr. 710 Muitas savienībā sāka darboties trīs jauni Muitas savienības tehniskie reglamenti (ТР ТС): 001/2011, 002/2011 un 003/2011. Tagad par visiem pēc kārtas. Tehniskais reglaments «Par dzelzceļa ritošā sastāva drošību» (001/2011) attiecas uz ritošajiem sastāviem un to sastāvdaļām. Tas aptver gan jaunus, gan modernizācijai pakļautus sastāvus. […]

2015. gada vasarā kļūs nederīgi katlu un mazizmēra peldlīdzekļu GOST R sertifikāti

Pagājušajā nedēļā tika veikti būtiski grozījumi Krievijas valdības lēmumā Nr. 982, kas apstiprina GOST R sertifikācijai pakļauto preču sarakstus. Tie ir saistīti ar diviem februārī ieviestajiem Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem «Par mazkuģu drošību» un «Par pārspiediena iekārtu drošību». Saskaņā ar grozījumiem no valdības lēmuma Nr. 982 sarakstiem ir izsvītroti šādi tehniskā regulējuma objektu veidi: katli; laivas, kuteri, […]

Muitas savienība maina graudu testēšanas noteikumus

Pagājušajā nedēļā Eirāzijas Ekonomikas komisijas kolēģija pieņēma lēmumu Nr. 124, ar kuru tiek grozīts graudu atbilstības novērtēšanā piemērojamo valsts standartu GOST saraksts. Sākotnēji šis dokuments bija apstiprināts, lai nodrošinātu tehniskā reglamenta 015/2011 «Par graudu drošību» noteikumu izpildi. Saraksta jaunā redakcija stāsies spēkā 2014. gada 17. augustā. Par saraksta jaunajiem noteikumiem Dokumenta 31. punktā ir pievienotas 10 jaunas daļas, kas saistītas […]

Krievijas Lauksaimniecības ministrija plāno padarīt stingrākas Muitas savienības piena tehniskā reglamenta prasības

Tehniskais reglaments «Par piena produktu drošumu» tika apstiprināts šā gada maijā. Dokumenta piemērošanas procesā noskaidrojās, ka daži tā noteikumi ir jāgroza. Atbilstošs priekšlikums ir saņemts no Krievijas Lauksaimniecības ministrijas: speciālisti ir atzinuši, ka nepieciešams grozīt augu taukus saturošu piena produktu marķēšanas noteikumus. Ministrija ierosina aizliegt šādu produktu nosaukumos izmantot vārdus, kas var maldināt patērētājus: «piena», […]

Tehnisko reglamentu būvmateriāliem pieņems līdz gada beigām

Eirāzijas Ekonomikas komisijas kolēģija informē, ka ir izstrādāts tehniskais reglaments «Par ēku un būvju, celtniecības materiālu un izstrādājumu drošību». Līdz 2014. gada beigām ir plānots pabeigt dokumenta sagatavošanu pieņemšanai. Atlikušajā laikā notiks tehniskā reglamenta galveno noteikumu apspriešana ar ieinteresētajiem uzņēmējdarbības subjektiem. Jau notikusī sabiedriskā apspriešana atklāja, ka celtniecības uzņēmumu pārstāvji uzskata par nepieciešamu tehniskajā reglamentā izvirzīt […]

Šomēnes Muitas savienībā stājušies spēkā divi jauni tehniskie reglamenti

Muitas savienības tehnisko reglamentu saraksts ir papildināts ar diviem jauniem normatīvajiem dokumentiem. Tehniskais reglaments 025/2012 regulēs mēbeļu produkcijas apriti, bet tehniskais reglaments 028/2012 — sprāgstvielu apriti. Tehniskā reglamenta «Par mēbeļu produkcijas drošību» prasību piemērošanas jomā ir iekļautas korpusmēbeles un mīkstās mēbeles sadzīves un sabiedriskai lietošanai. Tie ir izstrādājumi laboratorijām, tirdzniecības un mācību telpām, apkalpošanas un finanšu […]

Ieviesti grozījumi ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras klasifikācijā, kas attiecas uz degvielu

Ar Eirāzijas Ekonomikas komisijas kolēģijas 16. sēdē pieņemto lēmumu Nr. 88 tika akceptēts projekts par daļējiem grozījumiem Muitas savienībā pieņemtajā vienotajā ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūrā. Ar jauniem kodiem tagad tiks piegādāta šādu veidu degviela:  benzīns;  dīzeļdegviela;  kuģu degviela. Benzīna ar oktānskaitli, kas nepārsniedz 95, koda vietā ir ieviesti divi jauni kodi 2710 12 412 0 un 2710 12 413 0. Ar tiem […]