Pagājušajā nedēļā Eirāzijas Ekonomikas komisijas kolēģija pieņēma lēmumu Nr. 124, ar kuru tiek grozīts graudu atbilstības novērtēšanā piemērojamo valsts standartu GOST saraksts. Sākotnēji šis dokuments bija apstiprināts, lai nodrošinātu tehniskā reglamenta 015/2011 «Par graudu drošību» noteikumu izpildi. Saraksta jaunā redakcija stāsies spēkā 2014. gada 17. augustā.

Par saraksta jaunajiem noteikumiem

Dokumenta 31. punktā ir pievienotas 10 jaunas daļas, kas saistītas ar tehniskā reglamenta 015/2011 5. pantu un tā 2.–5. pielikumu. Valsts standarti GOST, kas tiks ieviesti, apraksta šādu elementu noteikšanas metodes graudos:

  • mikotoksīnu;
  • stroncija;
  • cēzija;
  • alfatoksīna;
  • zearalenona;
  • polihlorēto bifenilu;
  • fuzariozo graudu.

Saraksta 45. punkts tiks papildināts ar Kazahstānas standartu, kas apstiprina dzīvnieku barības plānslāņa hromatogrāfijas procedūru. Šī republika ir ierosinājusi arī piecus hromatogrāfijas metožu standartus — tie papildinās saraksta 66. punktu.

Baltkrievija ir ieteikusi papildināt sarakstu ar valsts standartu, kas veltīts augstas izšķirtspējas gamma spektometrijas metodei, lai testētu ūdens kvalitāti. Šis standarts tiks ietverts 46. punktā.

Daži saraksta punkti tiks pilnīgi izslēgti. Piemēram, 47. punkta 1. daļa tiks aizstāta ar diviem punktiem, kas ietver Kazahstānas pārtikas produktu šķidruma hromatogrāfijas metodes standartus un ģenētiski modificētu organismu un to atvasinājumu noteikšanas procedūru.

57. punkts, 60. punkta 1. daļa, 61. punkts un 70. punkta 1. daļa tiks izslēgta no saraksta bez aizstāšanas, tāpēc ka ir atjaunināti citi punkti.