Nākamajā gadā Muitas savienībā stāsies spēkā divi standarti GOST, kas nosaka tehnisko ierīču novērtēšanas kārtību

Pagājušajā gadā Muitas savienībā stājās spēkā divi tehniskie reglamenti: 004/2011, kas regulē zemsprieguma iekārtu apriti, un 020/2011, kas nosaka elektromagnētiskās saderības prasības. Nākamajā gadā sāks darboties standarti GOST, kas palīdz pareizi izmantot tehniskos reglamentus TR 004/2011 un 020/2011, kā arī novērtēt to piemērošanas jomā ietverto ierīču atbilstību. Zemsprieguma iekārtu atbilstības novērtēšanas kārtība ir apstiprināta GOST 56017-2014. Tajā […]

Ir ieviesti grozījumi Muitas savienības ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras klasifikācijā

Jūnija sākumā Eirāzijas Ekonomikas komisijas kolēģija ir pieņēmusi trīs lēmumus, ar ko tika grozīta atsevišķu preču ārējā ekonomiskā klasifikācija — tie ir 2014. gada 3. jūnija lēmumi Nr. 83, 84 un 85. Preces, ko skāruši grozījumi: motorizēto transportlīdzekļu sēdekļu stiprinājuma slieces (kas tiek piegādātas atsevišķi no transportlīdzekļa sēdekļa, virsbūves utt.) — to jaunais ТН ВЭД (ĀED PN) kods ir 830230 000; hidrauliskais […]

Ārvalstu cementa ražotājiem var uzdot sertificēt savu produkciju

Sanktpēterburgā nesen notika starptautisks forums, kurā Krievijas cementa ražošanas uzņēmumu vadītāji iesniedza priekšlikumu ieviest Muitas savienībā obligātu ārvalstīs ražotā cementa sertifikāciju. Pašlaik Muitas savienības tiesību akti paredz, ka importētāji tikai brīvprātīgi deklarē cementu. Tas ir izraisījis atkārtotu nekvalitatīvas produkcijas parādīšanos tirgū — galvenokārt no Irānas, Turcijas, Lietuvas un Latvijas. Minēto un citu valstu ražotāji veic tikai […]

No 1. jūnija konditorejas un makaronu izstrādājumu importētājiem, kas sadarbojas ar Baltkrieviju, būs vajadzīga licence

Baltkrievijā no 2014. gada 1. jūnija tiek ieviesta noteiktu veidu konditorejas izstrādājumu un makaronu importa licencēšana. Jauninājums neskars importētājus no Muitas savienībā ietilpstošajām valstīm. Licencēšanai pakļauto konditorejas izstrādājumu vidū ir šokolāde, ieskaitot balto, un tās izstrādājumi, cietes sīrups, stiklenes, vafeles, piparkūkas, dražejas, želejveida un gumijveida produkti un citas preces. Ar licencēšanai pakļauto izstrādājumu sarakstu var iepazīties 2014. gada […]

Muitas savienībā ir noteikts, kurām sprāgstvielām piegādātājiem ir pienākums noformēt atbilstības sertifikātu

Saistībā ar jūlijā iznākošo jauno Muitas savienības tehnisko reglamentu ТР ТС 028/2012, kurā sniegti drošas sprāgstvielu aprites noteikumi, Eirāzijas Ekonomikas komisijas kolēģija ir apstiprinājusi sertifikācijai pakļauto vielu sarakstu: šaujampulveris rūpnieciskai izmantošanai; gatavas sprāgstvielas bez drošinātāja un ar to, kas pieder attiecīgi 1. un 2. klasei un 3. un 4. klasei; rūpniecības ražojumi, kuru izgatavošanā izmantota brizanta […]

Krievijā ir aizliegta cūkgaļa no Latvijas

Pirms nedēļas, 7. maijā, Krievijas Federācijā tika ieviests pagaidu aizliegums ievest Latvijas cūkkopības nozares produkciju. Pagājušās nedēļas laikā situācija nav mainījusies, “Rosseļhoznadzor” joprojām uzskata, ka Latvijā ir pasliktinājusies epizootiskā situācija saistībā ar klasiskā cūku mēra parādīšanos. Federālā lauksaimniecības produkcijas uzraudzības dienesta vadītāja palīgs Aleksejs Aleksejenko pauda viedokli, ka visā Eiropas Savienībā ir novērojams cūkkopībai nelabvēlīgs stāvoklis […]

Atjaunināts to preču saraksts, kuras aizliegts ievest Muitas savienībā, jo tās satur ozona slāni noārdošās vielas

Aprīļa beigās Krievijas muitas dienests ir publicējis to preču sarakstu, kas negatīvi ietekmē ozona stāvokli un ko nedrīkst ievest Muitas savienībā. Sarakstā ir iekļauti preču nosaukumi un ārējās ekonomiskās darbības preču nomenklatūras kodi, kas tiek izmantoti, veicot muitas operācijas un pieņemot muitas lēmumus par kontrolētās produkcijas atļaušanu Muitas savienības iekšējā tirgū. Šajā sarakstā ir ietvertas […]

1. maijā Muitas savienībā ieviesti divi jauni tehniskie reglamenti

Latvijas piena un gaļas produktu eksportētāju Muitas savienībā izvietotās pārstāvniecības no 1. maija strādās citādi, jo spēkā stājušies vēl divi tehniskie reglamenti:  033/2013 ir noteiktas prasības attiecībā uz piena produktu apriti;  034/2013 ir noteiktas prasības attiecībā uz gaļas produktu apriti. TR 033/2013 regulē termiski apstrādāta un neapstrādāta piena, piena bērnu pārtikas, tai skaitā sausās, izlaidi, savukārt […]

Eksportu uz Krieviju varēs noformēt, neuzrādot atbilstības sertifikātu un deklarāciju oriģinālus

Krievijas Federācijas muitas dienests ir publicējis divas pavēles, ar kurām nosaka samazinātu preču elektroniskajai muitošanai iesniedzamo dokumentu daudzumu. Pavēles ir izstrādātas, lai vienkāršotu eksportu pār Krievijas robežu. Lielākā daļa preču tagad tiek deklarētas elektroniski, arī Vienotais atbilstības dokumentu reģistrs tiek veidots un uzraudzīts tiešsaistē, tāpēc vairs nav nepieciešams uzrādīt deklarāciju un sertifikātu oriģinālus un kopijas. […]

Krievijas Federācijā plāno ieviest naudas sodus, ja neinformē par ĢMO izmantošanu

Informējam Latvijas eksportētājus, kam Krievijas Federācijā ir tirdzniecības pārstāvniecības, ka tiek plānoti grozījumi Krievijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa sadaļās, kas attiecas uz atbildību par marķēšanas noteikumu neizpildi. Runa ir par to preču marķēšanu, kas ir izgatavotas, izmantojot ĢMO. Federālā likuma projektu, ar ko groza kodeksu, ir izstrādājis “Rospotrebnadzor”. Dokumentā ir norādīts sankciju apjoms, kas tiek piespriests […]