Jaunā tehniskā reglamenta publiskā apspriešana, kas beidzās samērā nesen, parādīja, ka tehniskā reglamenta pašreizējā projektā ir nepieciešams ieviest dažus grozījumus. No šā gada 12. oktobra visas Eirāzijas Ekonomikas savienības dalībvalstis apspriež šī tehniskā reglamenta pieņemšanu valstu iekšējā balsošanā. Ja šis tehniskais reglaments tiks pieņemts, obligāti tiks pārbaudīta visu bērnu rotaļlaukumiem saražoto iekārtu atbilstība noteiktajiem standartiem, sākot no to projektēšanas, sekojošās ražošanas un transportēšanas līdz ekspluatācijai un utilizācijai.

Bērnu rotaļlaukumiem paredzētās iekārtas, kas ir saražotas līdz tehniskā reglamenta «Par bērnu rotaļlaukumu drošumu» pieņemšanai, arī tiks pakļautas vairākām pārbaudēm, lai noskaidrotu to atbilstības pakāpi pieņemtajiem standartiem.