Ir beigusies Muitas savienības tehniskā reglamenta, kas uzraudzīs iesaiņota dzeramā ūdens, tostarp minerālūdens, drošumu, projekta sabiedriskā apspriešana. 2015. gada 20. martā dokumenta projekts tika nosūtīts apspriešanai valdību līmenī, pēc kuras tiks noteikts datums, kad sāksies dokumenta oficiālā piemērošana.

Muitas savienības tehniskais reglaments dzeramajam ūdenim nosaka samērā stingras prasības iesaiņotam ūdenim. Pēc Muitas savienības tehniskā reglamenta stāšanās spēkā saskaņā ar šī dokumenta normām gandrīz visi iesaiņota ūdens veidi būs pakļauti obligātai deklarēšanai. Izņēmums būs dzeramā produkcija, kas atbilstoši reglamenta prasībām būs pakļauta valsts reģistrācijai, tas ir:

  • iesaiņots dzeramais ūdens, kas paredzēts lietošanai bērniem (bērnu pārtika);
  • iesaiņots ārstnieciskais galda minerālūdens;
  • iesaiņots dabiskais ārstnieciskais minerālūdens.

Vairāk par ūdens kvalitātes novērtēšanu

Ir jāņem vērā, ka dzeramā ūdens iesaiņojumam, kā arī tā marķējumam ir jāatbilst citu tehnisko reglamentu normām, proti, to, kas regulē pārtikas produktu marķējumu un iesaiņojuma izstrādājumus.

Deklarācijas saņemšana saskaņā ar jauno Muitas savienības tehnisko reglamentu tiks īstenota vairākos posmos. Ūdens būs pakļauts praktiskajiem testiem laboratorijā, bet dokumentāciju (produkta tehniskos dokumentus, piegādes līgumus, informāciju par produkta ražotājiem u. c.) analizēs akreditētās sertifikācijas iestādēs.

Pašu dokumentu (gan deklarāciju ūdenim, gan valsts reģistrācijas apliecību) varēs izmantot visā Muitas savienības teritorijā. Izmantošanas termiņš būs atkarīgs no pasūtītāja izvēlētās ūdens drošuma novērtēšanas shēmas, bet nepārsniegs piecus gadus. Tādas ir ne vien jaunā Muitas savienības tehniskā reglamenta, bet arī lielākās daļas Muitas savienības normatīvo dokumentu prasības.