Muitas savienības tehnisko reglamentu saraksts ir papildināts ar diviem jauniem normatīvajiem dokumentiem. Tehniskais reglaments 025/2012 regulēs mēbeļu produkcijas apriti, bet tehniskais reglaments 028/2012 — sprāgstvielu apriti.

Tehniskā reglamenta «Par mēbeļu produkcijas drošību» prasību piemērošanas jomā ir iekļautas korpusmēbeles un mīkstās mēbeles sadzīves un sabiedriskai lietošanai. Tie ir izstrādājumi laboratorijām, tirdzniecības un mācību telpām, apkalpošanas un finanšu uzņēmumiem, teātriem, stacijām, kopmītnēm, kuģiem utt.

Atbilstības pārbaude notiks sertifikācijas un deklarācijas veidā tehniskajā reglamentā 025/2012 aprakstītajā kārtībā. Tiks sertificēti uzņēmumi, kas ražo bērnu mēbeles un izstrādājumus mācību iestādēm. Deklarācijas ražotāji pieņems laboratorijām, viesnīcām, administratīvajām un kultūras iestādēm paredzētajām un citu veidu mēbelēm.

Tehniskā reglamenta «Par sprāgstvielu un to izstrādājumu drošību» prasības ir obligātas, lai ražotu rūpnieciskajās sprāgstvielās izmantotās vielas un to izstrādājumus; lai izlaistu materiālus sprāgstvielu ražošanai; lai izlaistu matricas, oksidētāja emulsijas, kuru ražošanā izmantots amonija nitrāts un kas paredzētas ūdensgela sprāgstvielu vai sprāgstvielu emulsiju ražošanai.

Reglaments 028/2012 paredz obligāti sertificēt kontrolei pakļauto produkciju: šaujampulveri, gatavās sprāgstvielas, degļus, detonējošās auklas, degauklas u. c.

Lai pakāpeniski un nesāpīgi ieviestu abus tehniskos reglamentus, ir paredzēts pārejas periods. Līdz 2016. gada 1. martam un 15. februārim darbību veikšanai ir atļauts izmantot atbilstības dokumentus, kas ir saņemti attiecīgi līdz Muitas savienības tehniskā reglamenta 025/2012 un 028/2012 apstiprināšanai.