2015 gada 20. aprīlī Eirāzijas Ekonomikas komisijas tīmekļa vietnē ir publicēts jaunu, uzlabotu standartu sarakstu oficiālais projekts, kuri ir nepieciešami, lai piemērotu Muitas savienības tehnisko reglamentu, kas regulē eļļas un tauku izstrādājumu drošības jautājumus. Muitas savienības eļļas un tauku izstrādājumu tehniskā reglamenta sarakstu grozījumu atklātā apspriešana turpināsies līdz 2015. gada 21. maijam. Pēc tam sāksies šīs redakcijas apspriešana augstākā — valstu — līmenī.

Par grozījumu saturu

Ar Muitas savienības eļļas un tauku preču tehnisko reglamentu saistīto redakciju ir izstrādājusi Krievijas Federācijas Lauksaimniecības ministrija. Pēc šīs iestādes pieprasījuma no minētā Muitas savienības tehniskā reglamenta standartu saraksta ir jāsvītro 21 vecā sadaļa un jāpievieno 26 papildu sadaļas.

Turklāt pēc ministrijas pieprasījuma sarakstā ir jāiekļauj 33 sadaļas brīvprātīgai piemērošanai, kā arī jāpievieno standartu saraksts ar pilnu pārbaudes metožu aprakstu, kas sastāvēs no 137 daļām.

Muitas savienības tehniskais reglaments 024/2011 Muitas savienībā tiek piemērots kopš 2013. gada 1. jūlija un attiecas uz visām pārtikā lietojamām eļļas un tauku precēm, glicerīnu un saimniecības ziepēm. Saskaņā ar šo dokumentu galvenā kvalitātes novērtēšanas forma ir deklarēšana. Saņemto atļaujas dokumentu uzņēmēji var izmantot uzņēmējdarbības veikšanai Muitas savienībā.