2015 gada 25. aprīlī ir stājušies spēkā jauni higiēnas un sanitārijas standarti, kas skar radioluminiscences lampu un preču, kuru izgatavošanā tās ir izmantotas, ražošanu un lietošanu. Jaunās prasības ir izstrādātas jau agrāk, bet Tieslietu ministrija tās ir reģistrējusi 10. aprīlī ar Krievijas Federācijas galvenā ārsta lēmumu Nr. 91 (sanitārie noteikumi un normas СанПиН 2.6.1.3239-14).

Interesanti, ka jaunie standarti ir obligāti jāievēro gan individuāliem uzņēmējiem un juridiskām personām, gan Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas lieto radioluminiscences lampas ar gāzveida tritiju vai preces, kuru izgatavošanā ir izmantoti šādi gaismas avoti.

Vairāk par jauno sanitāro noteikumu prasībām

Sanitārajos noteikumos un normās norādītās jaunās prasības aplūko ļoti daudzus šāda veida lampu ražošanas un izmantošanas aspektus, piemēram, nosaka to identifikācijas noteikumus, to tehniskās dokumentācijas sastādīšanas standartus, lampu uzglabāšanas, pārvadāšanas, ekspluatācijas un utilizācijas noteikumus un tamlīdzīgi.

Ir jāuzsver, ka lampas ar gāzveida tritiju mūsu valstī tiek izmantotas samērā plaši — šī veida radioluminiscences lampu galvenā priekšrocība ir to spēja ilgstoši darboties autonomi. Galvenokārt tās tiek izmantotas piekariņos, lukturīšos un rokaspulksteņos.