Ir veikti grozījumi tehniskajā reglamentā, kas regulē iekšzemes ūdensceļu transporta drošības jautājumus. Jau šā gada 30. aprīlī tika pieņemts lēmums, ar kuru saskaņā minētajā normatīvajā dokumentā bija paredzēts veikt noteiktus labojumus (reglamentē Krievijas Federācijas valdības lēmums Nr. 426).

Vairāk par grozījumiem

Cita starpā ir noteikts, ka no 14. maija šis normatīvs ir jāpiemēro ne vien kuģiem, iekšzemes ūdensceļu transporta infrastruktūras objektiem, izstrādnēm un dokumentiem, kas sagatavoti tehniskā reglamenta darbības laikā, bet arī tiem kuģiem un dokumentiem, izstrādnēm un objektiem, kas ir sagatavoti pirms standarta stāšanās spēkā. Tādējādi uzņēmējiem, kuru darbība ir saistīta ar ūdensceļu transporta izstrādi un būvniecību, ir obligāti jāveic kuģu kvalitātes novērtēšana saskaņā ar minēto tehnisko reglamentu, ja tas vēl nav izdarīts. Saņemtie atļaujas dokumenti būs nepieciešami gan infrastruktūras objektu un izstrādņu likumīgai izmantošanai, gan realizācijai.

Turklāt ir veikti grozījumi arī citās ūdensceļu transporta tehniskā reglamenta sadaļās — izmaiņas ir skārušas dažas definīcijas un formulējumus. Piemēram, ieraksts par pašgājējiem kuģiem, kuru dzinēju jauda pārsniedz 55 kilovatus, kuģiem, kuru ietilpība pārsniedz 80 reģistrēto tonnu, pasažieru kuģiem, tankkuģiem un kuģiem bīstamu kravu pārvadāšanai ir aizstāts ar ierakstu par kuģiem, kas pakļauti valsts reģistrācijai (izņemot ūdensceļu transporta buru mazmēra, sporta un atpūtas objektus).

Par pārbaudi

Lai novērtētu kvalitāti saskaņā ar jaunajām prasībām, uzņēmēji var vērsties akreditētos sertifikācijas centros: atļaujas dokumentu noformēšanai viņiem vajadzēs iesniegt dokumentācijas paketi, bet ūdensceļu transporta paraugiem būs jāiztur praktiska pārbaude. Kad būs pabeigti visi testēšanas procesi, tiks izsniegts apstiprinājums par atbilstību tehniskajam reglamentam.