2016. gada janvārī Krievijā stāsies spēkā fiziskās sagatavošanas (tā dēvētā fitnesa) pakalpojumu valsts standarts, ko tiek plānots piemērot brīvprātīgi, lai apliecinātu šī darbības veida kvalitāti valstī. Pašlaik nepastāv atbilstošs fiziskās sagatavošanas pakalpojumu normatīvs, tāpēc kvalitātes novērtēšana nenotiek.

Valsts standarta projektu ir izstrādājusi atklātā akciju sabiedrība «VNIIS» sadarbībā ar Krievijas lielajiem uzņēmumiem «Boksa akadēmija», «Fiziskās sagatavotības meistari», «SV fiziskā sagatavotība» un «Lanta centrs». Līdztekus fiziskās sagatavošanas pakalpojumu klasifikācijai dokumentā būs ietvertas prasības šādas darbības īstenošanai, fiziskās sagatavošanas centru uzturēšanas noteikumi un šo organizāciju darbiniekiem izvirzītās prasības. Telpas, kurās atrodas fiziskās sagatavošanas centri, būs pakļautas atbilstības novērtēšanai saskaņā ar standartā noteiktajām ugunsdrošības un higiēnas normām.

Vairāk par fiziskās sagatavošanas sertifikāciju

Pašlaik fiziskās sagatavošanas joma strauji attīstās, un pēdējo gadu laikā valstī ir atvērts liels skaits sporta klubu, tomēr salīdzinājumā ar daudzām citām valstīm fiziskās sagatavošanas centru īpatsvars Krievijā ir samērā neliels. Un, ieviešot šādu normatīvu, tiek plānots plašāk attīstīt šo jomu un veicināt šīs nozares uzņēmēju konkurenci.

Fiziskās sagatavošanas pakalpojumu sertifikācija notiks saskaņā ar standarta algoritmu. Uzņēmumiem būs jāvēršas atestētos kvalitātes novērtēšanas centros un pēc tam jāapkopo dokumenti, kas apliecina, ka to rīcībā ir attiecīgi sertificēts aprīkojums, pārbaudi izturējušas telpas un kvalificēti darbinieki. Pēc dokumentu iesniegšanas tiks veikta fiziskās sagatavošanas centra drošības novērtēšana, un pēdējā posmā tiks izdots brīvprātīgs fiziskās sagatavošanas sertifikāts.