Saistībā ar jaunu Muitas savienības tehnisko reglamentu parādīšanos tika pieņemts lēmums grozīt un pielāgot Krievijas likumus šiem normatīvajiem dokumentiem. Krievijas tiesību aktu saskaņošana ar Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmas prasībām tiks īstenota atbilstoši Dmitrija Medvedeva rīkojumam Nr. 54, ko viņš ir nosūtījis Valsts domei 2015. gada 21. janvārī.

Vairāk par nosūtīto rīkojumu

Galvenie rīkojumā izvirzītie priekšlikumi:

  • atcelt federālo likumu Nr. 178, kas tiek piemērots kopš 2008. gada 27. oktobra un regulē Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu attiecībā uz augļu un dārzeņu sulu drošību;
  • atcelt 2008. gada 24. jūnija federālo likumu Nr. 90, kas reprezentē Krievijas Federācijas tehnisko reglamentu eļļu un tauku produktiem.

Minēto federālo likumu darbības izbeigšana ir saistīta ar Muitas savienības tehnisko reglamentu eļļu un tauku produktiem, kā arī dārzeņu/augļu sulām stāšanos spēkā un attiecībā uz tiem likumā paredzēto pārejas periodu beigām. Saskaņā ar Muitas savienības noteikumiem produkcijas drošības novērtēšanu drīkst veikt tikai atbilstoši Muitas savienības tehnisko reglamentu sistēmas normām, ja tai jau ir izlaists Muitas savienības tehniskais reglaments — tādējādi pēc Muitas savienības tehnisko reglamentu stāšanās spēkā valstu normatīvi precēm vairs nav nepieciešami.

Savukārt preču kvalitātes novērtēšana atbilstoši Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem tiek īstenota precīzi saskaņā ar noteiktajiem algoritmiem, kas ietver dažādu veidu pārbaudes. Pārsvarā eļļu un tauku produktu, kā arī sulu sertifikācija notiek atbilstoši Muitas savienības pārtikas tehnisko reglamentu prasībām deklarēšanas formā. Turklāt sulām un eļļām saņemto deklarāciju atšķirībā no valstu atļaujas dokumentiem var izmantot visās Muitas savienības valstīs.