No nākamā gada 1. jūlija Krievijas Federācijā ir jāstājas spēkā jaunam valsts standartam GOST R «Mērījumu vienotības nodrošināšanas valsts sistēma. Naftas un naftas produktu masa. Mērījumu metodikas (metodes)», ko ievieš Tehniskās regulēšanas un metroloģijas federālā aģentūra. Sertifikācija saskaņā ar jauno standartu GOST R būs brīvprātīga.

Jauno standartu izmantos uzņēmumi, kas pieņem vai nodod naftu un naftas produktus. Jaunais standarts GOST R ietver naftas masas noteikšanas tipveida paņēmienus un šīs procedūras izpildes kārtību.

Šo standartu ir izstrādājis Viskrievijas Caurplūdes mērījumu zinātniskās pētniecības institūts. Tā izstrādātāji ir iecerējuši, ka standartam GOST R būs pozitīva ietekme uz naftas produktu pārvadājumiem, kā arī tas ļaus nodrošināt nepieciešamo mērījumu precizitāti, novērtējot kontrolei pakļautā produkta masu.