Saskaņā ar 2015. gada 3. septembrī parakstīto Krievijas Federācijas valdības lēmumu Nr. 930 ir nolemts obligātai sertifikācijai pakļauto preču sarakstā ietvert Viskrievijas produkcijas klasifikatora kodu 2523. Šajā Viskrievijas produkcijas klasifikatora sadaļā ietilpst dažādu veidu cements: sārņu cements, aluminātcements, portlandcements, sulfātizturīgais cements, hidrauliskais cements u. c. Lēmumam ir jāstājas spēkā sešus mēnešus pēc tā publicēšanas dienas.

Tas nozīmē, ka jau 2016. gada martā ikvienu šāda veida produkcijas piegādātāju vai ražotāju, kas nebūs savlaicīgi parūpējies par atbilstoša atļaujas dokumenta noformēšanu, var atzīt par nelikumīgas darbības veicēju. Viņam varēs piemērot visus tādos gadījumos paredzētos sodus. Lai izvairītos no šādas situācijas, ir ieteicams savlaicīgi vērsties attiecīgajos sertifikācijas centros un saņemt GOST R sertifikātu.