Šā gada 18. augustā Eirāzijas komisija pieņēma lēmumu par personiskai lietošanai paredzēto transportlīdzekļu ievešanas vienkāršošanu visās Eirāzijas Ekonomikas savienības dalībvalstīs. Šis lēmums stājās spēkā 19. septembrī.

Agrāk transportlīdzekļu ievešanai tika piemērots laika ierobežojums, cik ilgi tie drīkst atrasties Eirāzijas Ekonomikas savienības teritorijā, un sākotnējais izvešanas termiņš nedrīkstēja pārsniegt trīs mēnešus kopš ievešanas dienas. Par šī norādījuma neievērošanu bija paredzēti naudas sodi (dažkārt šādu naudas sodu apmērs varēja sasniegt vidējās klases automašīnas vērtību) un administratīvais sods pārkāpējam.

Stājoties spēkā jaunajam lēmumam, transportlīdzekļu ievešana ir vienkāršojusies — tagad nav jāvēršas muitas iestādē, lai pagarinātu transportlīdzekļa atrašanās Eirāzijas Ekonomikas savienībā sākotnējo termiņu. Savukārt paši termiņi tagad tiek noteikti individuāli katrā konkrētajā gadījumā. Maksimālais termiņš Eirāzijas Ekonomikas savienības dalībvalstu pilsoņiem ir seši mēneši, bet pārējiem — viens gads. Turklāt pat tad, ja termiņš ir beidzies (nepārsniedzot maksimālo), automašīnu drīkst izvest, nemaksājot sodus. Piedevām tas attiecas arī uz jau izvestajiem transportlīdzekļiem, par kuriem tagad vairs nav jāmaksā.