Produkcijas sertifikācijas procedūra ir paredzēta produkcijas kvalitātes un atbilstības normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām pārbaudei. Sertifikāciju veic, uzsākot ražošanu, lai nodrošinātu patērētājiem nekaitīgas produkcijas izlaidi. Latvijas eksportētāji, kas sadarbojas ar Krieviju un citām Muitas savienības valstīm, veic sertifikāciju pirms savu preču nosūtīšanas. Tiek pārbaudīta produkcijas atbilstība valsts standartiem GOST vai Krievijas Federācijas un Muitas savienības tehniskajiem reglamentiem.

Sertifikācija var būt obligāta, ja to nosaka Krievijas Federācijas vai Muitas savienības tiesību akti, vai brīvprātīga, tas ir, tā var notikt pēc ražotāja vēlēšanās. Obligātā kārtā noformētu atbilstības sertifikātu var saukt par atļaujas dokumentu, jo bez tā produkcija nevar iziet muitas kontroli. Brīvprātīgais sertifikāts ir dokuments, kas nepieciešams, lai izveidotu uzticības pilnas attiecības starp eksportētāju un patērētāju. Produkcija, kas ir izturējusi pārbaudi, nerada šaubas ne pircējiem, ne uzraudzības iestādēm.

Kam ir tiesības sertificēt produkciju

Federālajā likumā Nr. 184 “Par tehnisko regulējumu” par produkcijas sertifikācijas procedūru ir teikts, ka ar atbilstības apliecināšanu var nodarboties sertifikācijas iestādes un testēšanas laboratorijas. Obligāts noteikums — tām ir jābūt atestētām akreditācijas iestādē un jāsaņem atļauja sertifikācijas darbu veikšanai noteiktā jomā.

Tikai akreditēti sertifikācijas centri, piemēram, “Rostest Latvija”, drīkst noteikt produkcijas atbilstības pakāpi, izdot atbilstības sertifikātus un, galvenais, reģistrēt tos. Bez atbilstības dokumenta reģistrācijas (tā iekļaušanas visas Krievijas datubāzē) sertifikācijas procedūru nevar uzskatīt par pabeigtu.

Produkcijas sertifikācijas kārtība

Sertifikācijas centrs var sākt atbilstības pārbaudi tikai pēc tam, kad ražotājs vai piegādātājs ir iesniedzis attiecīgu pieteikumu. Dokumentā ir jānorāda darbības veids, produkcijas nosaukums, ražotāja pamata rekvizīti. Ja sertifikācijas centra speciālisti nesaskatīs šķēršļus sertifikācijai, viņi par to paziņo uzņēmumam un sāk produkcijas sertifikācijas procedūru:

  1. Tiek atlasīti un nodoti laboratorijai produkcijas paraugi — par atlases rezultātiem sastāda aktu.
  2. Notiek atlasīto paraugu testēšana — rezultāti tiek fiksēti pārbaužu protokolos.
  3. Pieteikuma iesniedzējs nodod sertifikācijas centra speciālistiem izskatīšanai savu statūtu, reģistrācijas un normatīvo dokumentu, kā arī projektēšanas un ekspluatācijas tehniskās dokumentācijas kopijas.
  4. Izpētījuši no pieteikuma iesniedzēja un testēšanas laboratorijas saņemtos dokumentus, sertifikācijas centra speciālisti sniedz atzinumu par iesniegto paraugu atbilstību normatīviem. Pēc pārbaudes viņi informē uzņēmumu par iespējamību/neiespējamību saņemt atbilstības sertifikātu.
  5. Ja ir pieņemts pozitīvs lēmums, tiek noformēts atbilstības sertifikāts, tas tiek reģistrēts un nodots pieteikuma iesniedzējam.

Piemērojamo tiesību aktu noteiktos gadījumos produkcijas sertifikācijas procedūra var ietvert arī ražošanas analīzi, kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikāciju un inspekcijas kontroles organizēšanu.

Sertifikācijas centrs “Rostest Latvija” ir uzņēmums ar bagātu pieredzi un noteiktajā kārtībā akreditētiem, kvalificētiem speciālistiem. Mums ir tiesības veikt sertifikācijas darbus, izdot un reģistrēt atbilstības sertifikātus.

Garantējam optimālus sertifikācijas termiņus un reālas cenas. Sertifikācijas pieteikumus jūs varat iesniegt jums ērtākajā veidā: kādā no mūsu Latvijas vai Krievijas nodaļām, mājaslapā vai pa e-pastu.